Naheffing heffingskorting bij 5 à 6 miljoen belastingplichtigen

Gepubliceerd op 24-09-2014

Dit is het aantal mensen dat naar schatting te maken krijgt met een naheffing of een lagere teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. Gezien het aantal belastingplichtigen dat het betreft, krijgt ook u hier waarschijnlijk hiermee te maken. U doet er verstandig aan hem op deze tegenvaller voor te bereiden. De naheffing of lagere teruggaaf is het gevolg van het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig worden verwerkt in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen.

© 2024 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl