Nieuws

Aftrekbaar verlies op eigen woningGepubliceerd op 24-08-2017

De totale kosten van de woning overtroffen de werkelijke waarde. Die bedroeg volgens een taxatierapport ruim € 800.000 en ruim € 500.000 in bewoonde staat.…

Lees meer
Ontslag op staande voet, wanneer?Gepubliceerd op 22-08-2017

De Volkskrant heeft uit 194 rechtszaken een Top 10 samengesteld van redenen voor ontslag op staande voet. Diefstal (18%) Fraude (12%) Geen medewerking re-integratie Disfunctioneren…

Lees meer
Opstopping aanvragen fonds voor gemene rekeningGepubliceerd op 18-08-2017

Zo ontstaat eerder recht op zorg- of huurtoeslag en de verplichte bijdrage voor een verzorgingstehuis wordt lager. Een heel ander voordeel is, dat het fonds…

Lees meer
Geen openbaar vervoer, geen reisaftrekGepubliceerd op 15-08-2017

In een geval dat onlangs voor de rechter kwam, vond een belastingplichtige van wel. Als hij geen reisaftrek kreeg, zou hij immers worden gediscrimineerd ten…

Lees meer
Verlies op lening aan werkgever negatief loon?Gepubliceerd op 10-08-2017

De Belastingdienst vindt van niet en krijgt van de rechter gelijk. De werknemer had een geldvordering op de werkgever. Dat is een zelfstandig vermogensrecht en…

Lees meer
Bevallingsuitkering onderneemstersGepubliceerd op 08-08-2017

Nederland heeft in 2004 de toen bestaande regeling voor zwangere zelfstandigen afgeschaft, zonder hen in een andere vorm een vergoeding te bieden. Daardoor heeft Nederland…

Lees meer
Huis onder water: restschuldregeling vervaltGepubliceerd op 04-08-2017

De Vereniging Eigen Huis heeft gevraagd de regeling te verlengen. Dat gaat echter niet gebeuren. In de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris aangegeven dat het…

Lees meer
Elektrische fiets voor COPD-patiëntGepubliceerd op 01-08-2017

De rechter stelt de Belastingdienst in het gelijk. De fiets beschikt niet over bijzondere hoedanigheid die meebrengt dat deze hoofdzakelijk wordt gebruikt door zieke of…

Lees meer
Privacy van werknemersGepubliceerd op 27-07-2017

Een werkgroep onder de paraplu van de Europese Commissie heeft een advies uitgebracht rond privacy en databescherming in de relatie tussen werkgever en werknemer. Bescherming…

Lees meer
Einde inkeerregeling zwartspaardersGepubliceerd op 25-07-2017

De boete is nihil, als de belastingplichtige inkeert binnen twee jaar nadat hij de aangifte onjuist of onvolledig heeft ingediend of had moeten indienen. Bij…

Lees meer
© 2024 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl