Nieuws

Corona: TVL startende ondernemingenGepubliceerd op 02-06-2021

Voorwaarden Voor TVL Startersregeling Q1 2021 gelden de volgende voorlopige voorwaarden:  U heeft zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020…

Lees meer
Corona: aanvragen bijzonder uitstel van betaling stoptGepubliceerd op 02-06-2021

Vanaf 1 juli 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingenAlle belastingen waarvoor u na 1 juli 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de loon- en omzetbelasting…

Lees meer
Corona: belastingmaatregelen per 1 juli 2021Gepubliceerd op 02-06-2021

De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021: Onbelaste vaste reiskostenvergoedingenKrijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan…

Lees meer
Corona: maatregelen derde kwartaal 2021Gepubliceerd op 02-06-2021

NOWDe NOW, een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, gaat ook in het derde kwartaal van 2021 gelden. Voor deze tegemoetkoming geldt een nieuwe referentiemaand.…

Lees meer
Mededeling einde contract via MS TeamsGepubliceerd op 01-06-2021

AanzegvergoedingEen werkgever is verplicht de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan…

Lees meer
Hypotheeklasten ex geen alimentatieGepubliceerd op 27-05-2021

Hoezo alimentatie?De man stelt dat de betalingen wettelijk verplicht zijn omdat beide echtgenoten voor het geheel aansprakelijk zijn voor de verbintenissen aangegaan ten behoeve van…

Lees meer
Fiscus corrigeert beloning DGA onjuistGepubliceerd op 25-05-2021

De rechter constateert dat de fiscus het gebruikelijke loon heeft vastgesteld op € 44.000, het wettelijke normbedrag, voor alle BV’s van de DGA tezamen. Het…

Lees meer
Slapende rekening: geld weg?Gepubliceerd op 21-05-2021

Bank zoekt rekeninghouderIn geval van een inactieve rekening proberen banken in het kader van hun zorgplicht de rekeninghouder te traceren. Als deze zoektocht niets oplevert…

Lees meer
Auto van de baas geen taxiGepubliceerd op 18-05-2021

In de overeenkomst over de terbeschikkingstelling van de auto staat, dat de werknemer verplicht is als een goed huisvader voor de auto te zorgen, deze…

Lees meer
BTW zonnepaneelhouders eenvoudigerGepubliceerd op 13-05-2021

Digitaal formulierEr komt een digitaal formulier voor aanmelding en de kleineondernemersregeling. Daarmee is downloaden, printen en per post versturen verleden tijd. Geen teruggaaf, geen aanmelding…

Lees meer
© 2024 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl