Nieuws

Ziekmelding via Whatsapp?Gepubliceerd op 09-11-2016

Vast staat dat de werknemer op de hoogte moest zijn van de ziekmeldingsprocedure. Die stond in de arbeidsovereenkomst en was bovendien medegedeeld in functioneringsgesprekken, een…

Lees meer
Onder werktijd op Whatsapp?Gepubliceerd op 09-11-2016

Dit voorbeeld komt uit recente rechtspraak. De werkgever mag inderdaad een deel van het loon inhouden. De rechter woog mee dat de werknemer in strijd…

Lees meer
Aftrek huur zzp-ers toch aangepastGepubliceerd op 09-11-2016

De kosten en lasten die samenhangen met een gehuurde woning worden volledig van aftrek uitgesloten, met uitzondering van de kosten en lasten van een zelfstandige…

Lees meer
Toekomst scholingsuitgavenGepubliceerd op 26-10-2016

Men kan de vouchers persoonlijk inzetten, zonder tussenkomst van de werkgever. Zo is de regeling ook toegankelijk voor mensen met flexibele arbeidscontracten (inclusief zzp-ers). Op…

Lees meer
Ontslag in proeftijd toegestaan?Gepubliceerd op 26-10-2016

Volgens de werknemer niet. Na een bezoek aan een advocaat, eind maart, stelt hij dat mondeling niet zeven, maar zes maanden was afgesproken. De rechter…

Lees meer
Woning op de zaak: spijt?Gepubliceerd op 26-10-2016

De rechter wil bewijs dat het pand sinds 1996 uitsluitend als woning in gebruik is en op generlei wijze dienstbaar is aan de onderneming. Maar…

Lees meer
Verhuur 23 woningen: hoe belast?Gepubliceerd op 26-10-2016

De Belastingdienst is van mening dat sprake is van ‘meer dan normaal actief vermogensbeheer’. De werkelijke inkomsten worden dan belast in Box 1 tegen maximaal…

Lees meer
Meldpunt nieuwe regels zzp-ersGepubliceerd op 11-10-2016

Dit meldpunt werkt met een online digitaal formulier. Met dit formulier kan de echtheid van meldingen worden gewaarborgd en wordt fraude voorkomen. Een digitaal formulier…

Lees meer
Eén opdrachtgever: ondernemerschap?Gepubliceerd op 11-10-2016

De rechtbank is het hiermee volledig eens. Dat de tandarts zelf (vaktechnisch) verantwoordelijk is voor haar werkzaamheden, een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en onder een…

Lees meer
Lage inkomensvoordeel werkgeversGepubliceerd op 11-10-2016

Naast het lage inkomensvoordeel hebt u als werkgever mogelijk recht op premiekortingen. Tip: De overheid heeft een online regelhulp ontwikkeld. Zo kunt u snel nagaan…

Lees meer
© 2019 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Friks Web & Marketing | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl