Nieuws

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woningGepubliceerd op 11-03-2022

De verhoogde vrijstelling eigen woning is een verhoging van de jaarlijkse vrijstelling en geldt voor één kalenderjaar. De schenkingsvrijstelling eigen woning is zowel van toepassing…

Lees meer
Terug naar het werk: carpoolen?Gepubliceerd op 08-03-2022

Als de werkgever het vervoer organiseert en ter beschikking stelt aan werknemers is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’. Als werknemers carpoolen in opdracht van…

Lees meer
Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?Gepubliceerd op 03-03-2022

Hoe wordt fiscaal omgegaan met een sterke daling van de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel? De afschrijving wordt bepaald op basis van aanschaffings- of voortbrengingskosten, gebruiksduur…

Lees meer
Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigdGepubliceerd op 01-03-2022

Vóór 2022 gold de voorwaarde dat de arbovoorziening voortvloeide uit het arbobeleid van de werkgever. In een arbobeleid kan een werkgever voorzieningen opnemen die niet…

Lees meer
Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?Gepubliceerd op 25-02-2022

Het gaat om de premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) over vijf jaren. Bij het Gerechtshof heeft de Belastingdienst gelijk gekregen. Maar BV X…

Lees meer
Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekteGepubliceerd op 22-02-2022

Standpunt werknemerDe werknemer verzet zich tegen inwilliging van het verzoek, maar erkent dat inmiddels sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat van de werkgever…

Lees meer
Aangaan huwelijke voorwaarden: schenking?Gepubliceerd op 17-02-2022

Standpunt BelastingdienstAangezien de huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt in het zicht van het overlijden van erflater is geen sprake van een kanscontract, maar van een gift.…

Lees meer
Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?Gepubliceerd op 17-02-2022

Standpunt BelastingdienstAangezien de huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt in het zicht van het overlijden van erflater is geen sprake van een kanscontract, maar van een gift.…

Lees meer
Oproepkracht eist achterstallig loonGepubliceerd op 15-02-2022

Standpunt werkgeverDe vordering wegens achterstallig salaris is terecht, maar de wettelijke verhoging en buitengerechtelijke kosten niet. De wettelijke verhoging is namelijk een prikkel om de…

Lees meer
Voortgang rechtsherstel vermogensheffingGepubliceerd op 11-02-2022

Uitspraak massaal bezwaarproceduresDe collectieve uitspraak op 4 februari was slechts het eerste besluit dat genomen moet worden. Er zijn nog veel uitzoekpunten waarover op een…

Lees meer
© 2024 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl