Nieuws

Overzicht belastingschulden coronaGepubliceerd op 08-04-2022

Voorlopig overzichtOm technische redenen is het helaas niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld…

Lees meer
Uitkering betaald ouderschapsverlofGepubliceerd op 31-03-2022

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas…

Lees meer
Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragenGepubliceerd op 25-03-2022

Die ruime betalingsregeling geldt voor de totale belastingschuld van de ondernemer, dus ook voor eventuele belastingschulden die zijn opgebouwd voorafgaande aan de coronacrisis. Beroep op…

Lees meer
Dienstwoning, huisvesting en inwoningGepubliceerd op 22-03-2022

Situatie 1: Huisvesting en inwoning in het kader van de dienstbetrekkingStelt de werkgever huisvesting op de werkplek ter beschikking, dan geldt de nihilwaardering als voldaan…

Lees meer
Vrijstelling erfbelasting werkneemster?Gepubliceerd op 17-03-2022

WerknemersvrijstellingVan erfbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen door een werknemer van de erflater of zijn partner of door een nabestaande van zodanige werknemer, voor zover…

Lees meer
Bijtelling priv├ęgebruik auto na 60 maandenGepubliceerd op 15-03-2022

Einde 60 maanden in de loop van het kalenderjaarVanaf het moment dat de 60-maandenperiode eindigt, is het percentage van toepassing volgens de regelgeving van dat…

Lees meer
Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woningGepubliceerd op 11-03-2022

De verhoogde vrijstelling eigen woning is een verhoging van de jaarlijkse vrijstelling en geldt voor één kalenderjaar. De schenkingsvrijstelling eigen woning is zowel van toepassing…

Lees meer
Terug naar het werk: carpoolen?Gepubliceerd op 08-03-2022

Als de werkgever het vervoer organiseert en ter beschikking stelt aan werknemers is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’. Als werknemers carpoolen in opdracht van…

Lees meer
Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?Gepubliceerd op 03-03-2022

Hoe wordt fiscaal omgegaan met een sterke daling van de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel? De afschrijving wordt bepaald op basis van aanschaffings- of voortbrengingskosten, gebruiksduur…

Lees meer
Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigdGepubliceerd op 01-03-2022

Vóór 2022 gold de voorwaarde dat de arbovoorziening voortvloeide uit het arbobeleid van de werkgever. In een arbobeleid kan een werkgever voorzieningen opnemen die niet…

Lees meer
© 2022 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl