Nieuws

Hypotheeklasten ex geen alimentatieGepubliceerd op 27-05-2021

Hoezo alimentatie?De man stelt dat de betalingen wettelijk verplicht zijn omdat beide echtgenoten voor het geheel aansprakelijk zijn voor de verbintenissen aangegaan ten behoeve van…

Lees meer
Fiscus corrigeert beloning DGA onjuistGepubliceerd op 25-05-2021

De rechter constateert dat de fiscus het gebruikelijke loon heeft vastgesteld op € 44.000, het wettelijke normbedrag, voor alle BV’s van de DGA tezamen. Het…

Lees meer
Slapende rekening: geld weg?Gepubliceerd op 21-05-2021

Bank zoekt rekeninghouderIn geval van een inactieve rekening proberen banken in het kader van hun zorgplicht de rekeninghouder te traceren. Als deze zoektocht niets oplevert…

Lees meer
Auto van de baas geen taxiGepubliceerd op 18-05-2021

In de overeenkomst over de terbeschikkingstelling van de auto staat, dat de werknemer verplicht is als een goed huisvader voor de auto te zorgen, deze…

Lees meer
BTW zonnepaneelhouders eenvoudigerGepubliceerd op 13-05-2021

Digitaal formulierEr komt een digitaal formulier voor aanmelding en de kleineondernemersregeling. Daarmee is downloaden, printen en per post versturen verleden tijd. Geen teruggaaf, geen aanmelding…

Lees meer
Ontslag op staande voet, terug als zzp-erGepubliceerd op 11-05-2021

Voor de rechter staat vast dat de schoonmaker na zijn ontslag door de ex-werkgever is ingehuurd als zzp’er voor de uitvoering van de werkzaamheden die…

Lees meer
Hoe denkt fiscus over familiebank?Gepubliceerd op 07-05-2021

FamilieleningBij een familielening moet worden vastgesteld of de verschuldigde rente de reële vergoeding is voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom (de lening). Bij…

Lees meer
Woonhuis ondernemer privévermogenGepubliceerd op 04-05-2021

Oordeel rechterDe rechter is van oordeel dat de onroerende zaak niet als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Ten eerste omdat de vertaler onvoldoende onderbouwt in welke…

Lees meer
Verkoop gekregen antiek belastGepubliceerd op 27-04-2021

Als het antiek van de paters is verkregen met als mogelijk doel om het op termijn te verkopen, is in dit geval inderdaad sprake van…

Lees meer
Weer ziek, weer loondoorbetaling?Gepubliceerd op 23-04-2021

Standpunt werkgeverDe werkgever stelt dat hij niet verplicht is het loon door te betalen tijdens ziekte. Dat heeft hij al eerder gedurende 104 weken gedaan.…

Lees meer
© 2022 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl