Nieuws

Aftrek omdat fiscus brief laat liggenGepubliceerd op 21-05-2019

In deze uitspraak wordt slechts aftrek van € 509 toegestaan. Zo wenst de particulier niet behandeld te worden. Hij gaat naar de rechter en beroept…

Lees meer
TV-kok werkt zelfstandigGepubliceerd op 16-05-2019

Volgens de rechter hebben partijen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht gesloten. De TV-kok geeft actief invulling aan de invulling van de programma’s…

Lees meer
Aftrek schenken aan goede doelen beperktGepubliceerd op 07-05-2019

Slim scherm voor het invullen van de giftenaftrek IB-aangifteDe burger kan straks in de online aangifte selecteren uit een lijst van instellingen met de zogenaamde…

Lees meer
Heffing over werkelijke rendement vermogen uitgesteldGepubliceerd op 30-04-2019

Het kabinet komt tot de conclusie dat een overgang naar zo’n stelsel op korte of middellange termijn alleen denkbaar als er concessies worden gedaan op…

Lees meer
Meer rechten flexwerkers: Europese richtlijnGepubliceerd op 26-04-2019

Werknemers moeten, liefst op de eerste dag, maar uiterlijk zeven dagen na aanvang van de arbeidsrelatie, informatie krijgen over hun rechten en verplichtingen. Denk hierbij…

Lees meer
Aanmelden nieuwe kleine ondernemersregeling btwGepubliceerd op 23-04-2019

Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling. Ook voor rechtspersonen geldt als voorwaarde, dat de omzet per…

Lees meer
Opdrachtgever zzp: hulp gevraagdGepubliceerd op 18-04-2019

De webmodule wordt een belangrijk hulpmiddel voor opdrachtgevers. Het is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten…

Lees meer
Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019Gepubliceerd op 16-04-2019

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als…

Lees meer
Stoppen met slapend dienstverband: transitievergoeding betalenGepubliceerd op 12-04-2019

De Wet compensatie transitievergoedingen zal in werking treden op 1 april 2020. Het nieuwe artikel 7:673e BW is ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor…

Lees meer
Alcohol- of drugstest voor werknemersGepubliceerd op 09-04-2019

Vooralsnog is er alleen toestemming bij bepaalde verkeersgerelateerde beroepen op basis van de Scheepvaartwet, Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor, en de Wet luchtvaart. Deze wetten…

Lees meer
© 2020 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl