Nieuws

Ontslag na negen dagen kost werkgever zeven maandsalarissenGepubliceerd op 19-07-2019

De rechter stelt vast dat de opzegging onrechtmatig is, omdat er geen proeftijd- en/of tussentijds opzegbeding was overeengekomen. Daarmee staat ook vast dat de werkgever…

Lees meer
Hoezo beÃĢindigingsovereenkomst?Gepubliceerd op 16-07-2019

De werkgever komt met een getekende Model Beëindigingsovereenkomst Dienstverband waarin staat vermeld dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt op 31 maart. De werknemer stelt…

Lees meer
Handhaving wet DBA wordt aangescherptGepubliceerd op 11-07-2019

Het moratorium wordt verlengd tot 1 januari 2021. Maar al vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst…

Lees meer
WW-premie in 2020 hoger bij flexibel contractGepubliceerd op 09-07-2019

Vier herzieningssituatiesDe werkgever betaalt met terugwerkende kracht de hogere WW-premie: als een vast contract in de proeftijd wordt beëindigd; als de werkgever een werknemer in…

Lees meer
Voortgang regelgeving voor zelfstandigenGepubliceerd op 05-07-2019

Werkwijze minimumtariefDe verantwoordelijkheid voor het controleren en betalen van het minimumtarief komt bij de opdrachtgever. Die is echter afhankelijk van informatie van de opdrachtnemer. Daarom…

Lees meer
UWV: inloggen met eHerkenningGepubliceerd op 02-07-2019

WerkgeversportaalOp het werkgeversportaal regelt u de volgende zaken online: Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO Inzien financiële gegevens voor…

Lees meer
Afschaffing aandelen aan toonder per 1 juli 2019Gepubliceerd op 27-06-2019

Opsporingsinstanties en toezichthouders kunnen straks bij intermediairs gegevens vorderen van de houders van effectenrekeningen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen, de financiering van terrorisme of…

Lees meer
Vraag subsidie praktijkleren tijdig aanGepubliceerd op 25-06-2019

Tijdig aanvragenUw aanvraag dient u in na afloop van de begeleiding. Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019…

Lees meer
Belasting op spaargeld schendt eigendomsrechtGepubliceerd op 21-06-2019

Een particulier gaf in zijn IB-aangifte een inkomen uit sparen en beleggen aan van € 2.987 (4% van € 74.675). Over 2014 had hij €…

Lees meer
Vergoeding meewerkende partner niet aftrekbaarGepubliceerd op 18-06-2019

Volgens de ondernemer gaat het om een vrijwilligersvergoeding zoals bedoeld in de Wet op de Loonbelasting. De Belastingdienst stelt dat de aftrek van een vergoeding…

Lees meer
© 2019 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Friks Web & Marketing | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl