Nieuws

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: spaargeldGepubliceerd op 13-09-2019

Hoe ziet het nieuwe systeem er uit?Vermogen wordt onderverdeeld in spaargeld, overige bezittingen en schulden. Is het vermogen hoger dan een drempel van 30.846 euro…

Lees meer
Wet tegemoetkomingen loondomeinGepubliceerd op 10-09-2019

In een Kennisdocument geeft de overheid informatie over de Wet tegemoetkomingen loondomein. Onlangs is een nieuwe versie van dit document beschikbaar gesteld. Daarin is de…

Lees meer
Zelfstudie ondernemersactiviteit?Gepubliceerd op 05-09-2019

De vraag is of de ingeschreven onderneming fiscaal een bron van inkomen vormt. Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer. Er is ook…

Lees meer
Rente familielening te hoogGepubliceerd op 30-08-2019

De Belastingdienst ziet uiteraard beide kanten. Bij het echtpaar een aftrekbare eigen woningrente van 9 procent. Bij de ouders een belegging in Box 3 die…

Lees meer
Eigen woning in jaar van echtscheidingGepubliceerd op 27-08-2019

In de aangifte inkomstenbelasting rekent de vrouw de eigen woning voor 100% aan zichzelf toe. De Belastingdienst corrigeert dat en rekent de woning voor 50%…

Lees meer
Werknemer fraudeert met gewerkte uren: ontslag?Gepubliceerd op 22-08-2019

Bewezen wordt dat uit de inschakeltijden van het alarm blijkt dat hij achttien maal een tot twee uur te laat is begonnen. Ook wordt vastgesteld…

Lees meer
Aflossing hypotheek in januari: correctie box 3?Gepubliceerd op 20-08-2019

De vraag is of het in het belastbaar inkomen uit box 3 betrekken van vermogen dat in de maand van de peildatum is gebruikt voor…

Lees meer
Overtreding concurrentiebeding: matiging boeteGepubliceerd op 16-08-2019

De rechter stelt vast dat het concurrentiebeding rechtsgeldig is. Hij stelt ook vast dat de nieuwe werkgever een concurrent is van de oude. Beide bedrijven…

Lees meer
Zieke werknemer werkt elders: ontslag?Gepubliceerd op 13-08-2019

De werknemer ontkent eerst dat hij elders werkt. Dan stelt hij zich op het standpunt dat geen sprake is van een dringende reden voor ontslag…

Lees meer
Verhuur tuinhuis via AirbnbGepubliceerd op 08-08-2019

Volgens de wet wordt tot de eigen woning onder meer gerekend een gebouw of een gedeelte van een gebouw met de daartoe behorende aanhorigheden, voor zover dat…

Lees meer
© 2019 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Friks Web & Marketing | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl