Nieuws

Bestelauto met opgeplakte zijruitenGepubliceerd op 07-12-2023

AanleidingPer 1 januari 2002 mag de laadruimte van een kleine bestelauto of een bestelauto met een dubbele cabine voorzien zijn van één zijruit aan de…

Lees meer
Overdracht pensioenkapitaal emigrerende werknemersGepubliceerd op 05-12-2023

Europese rechter over zekerheidstellingDe rechter heeft onderzocht of een werknemer die een dienstbetrekking in een andere lidstaat aanvaardt en de waarde van zijn pensioenaanspraken in…

Lees meer
Bron van inkomen ondanks negatieve resultatenGepubliceerd op 01-12-2023

Overwegingen rechterVast staat dat de projectmanager deelneemt aan het economische verkeer en daarmee geldelijk voordeel beoogt te behalen. De vraag is of met de werkzaamheden…

Lees meer
Outplacementkosten onbelast vergoedenGepubliceerd op 28-11-2023

Outplacement is het geheel van diensten en adviezen voor de werknemer om een passende nieuwe werkkring te vinden door het verbeteren van kennis en vaardigheden.…

Lees meer
Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belangGepubliceerd op 23-11-2023

Oordeel rechtbankDe Holding -BV was vijf jaar voor de schenking gerechtigd tot 95,05% van de onderneming van dochter-BV A en tot 20% van de onderneming…

Lees meer
DGA toch premieplichtigGepubliceerd op 21-11-2023

Overwegingen gerechtshofHet gerechtshof toetst de situatie aan de vereisten van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Volgens het gerechtshof zijn de DGA’s niet aan te merken als…

Lees meer
Tegenbewijsregeling in box 3?Gepubliceerd op 17-11-2023

Overwegingen tegenbewijsregeling Bij een tegenbewijsregeling zou een belastingplichtige kunnen aantonen dat zijn werkelijk rendement in een kalenderjaar lager ligt dan het forfaitaire rendement waarover in…

Lees meer
Wettelijke verhoging over transitievergoeding?Gepubliceerd op 14-11-2023

Het verzoek tot betaling van de transitievergoeding is tijdig ingediend en is volgens de rechter gegrond. De vergoeding wordt toegewezen.  De werknemer vordert bovendien over…

Lees meer
Vervalt arbeidsovereenkomst bij beƫindiging bedrijf?Gepubliceerd op 07-11-2023

Toetsing staking activiteitenVooropgesteld wordt dat een werkgever in principe de vrijheid heeft om zijn bedrijf te sluiten als hem dat gegeven de omstandigheden juist voorkomt.…

Lees meer
Belastingplan 2024 gewijzigdGepubliceerd op 03-11-2023

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)Als binnen de huidige BOR voorafgaand aan de overdracht een bedrijf gesplitst moet worden in een bedrijf met beleggingsvermogen en een bedrijf met ondernemingsvermogen,…

Lees meer
© 2023 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl