Gebruikelijk loon medisch specialistenGepubliceerd op 02-02-2018

Om het gebruikelijk loon vast te stellen, gaat de Belastingdienst uit van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor medisch specialisten is dat het…

Lees meer
Vormt belasting een aftrekbare gift?Gepubliceerd op 30-01-2018

Een stoere belastingplichtige heeft deze bedragen als aftrekbare gift in zijn aangifte verwerkt. De Belastingdienst corrigeerde de aangifte. Belastingplichtige diende een bezwaarschrift in. Het bezwaar…

Lees meer
Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voetGepubliceerd op 25-01-2018

Vast staat dat de medewerkster zich onrechtmatig een product heeft toegeĂ«igend. Daarmee heeft ze in strijd gehandeld met de interne gedragsregels. Ze was op de…

Lees meer
Vervallen BTW-schuld is fiscale winstGepubliceerd op 23-01-2018

De ondernemer voert aan dat op deze manier de naheffingstermijn van vijf jaar feitelijk wordt opgerekt tot 10 jaar. Hierin gaat de rechter niet mee.…

Lees meer
Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureauGepubliceerd op 19-01-2018

Wat is de reden van deze versoepeling? Het uitzendbureau krijgt zo meer tijd om de identiteit van de kandidaat te checken en te onderzoeken of…

Lees meer
Ziekmelding of opzegging?Gepubliceerd op 16-01-2018

Bij een opzegging door een werknemer moet sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. Volgens de werkgever heeft de kok gezegd dat het werk…

Lees meer
Aftrek hypotheekrente recreatiewoningGepubliceerd op 11-01-2018

Een echtpaar dat in een huurwoning woonde, kocht 130 kilometer verder een recreatiewoning en financierde deze met een hypothecaire geldlening. Volgens het echtpaar overnachtten ze…

Lees meer
Loonstrookjes en koopkracht 2018Gepubliceerd op 09-01-2018

Nog los van een eventuele loonsverhoging, gaan alle werknemers er op vooruit. Dat komt met name door de aangepaste heffingskortingen. Op minimumloonniveau geldt dat op…

Lees meer
Belangrijkste fiscale wijzigingen 2018Gepubliceerd op 05-01-2018

Omdat in de inkomstenbelasting steeds meer onderlinge afhankelijkheden zijn verwerkt, is het lastig om van een enkele wijziging het netto-effect te bepalen. Vaak is daarvoor…

Lees meer
Zonnepanelen en BTW-correctieGepubliceerd op 02-01-2018

De inspecteur legt een naheffingsaanslag op. Het gerechtshof berekent het privĂ©gebruik van de woning aan de hand van de oppervlaktes van de nuttige ruimtes van…

Lees meer
© 2024 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl